Warung Tori #3 in Verhalenhuis Belvédère, Rotterdam

01.12.2023

De laatste Warung Tori was een magische avond. We hadden het onder andere over het naar de overkant gaan, de matteklopper, saoto soep en de hiphop met een zachte G welke grijs werd gedraaid door de broers Tyler & Sebastian in 2008!
Speciale dank aan de gasten Cheraine Baljé & Nosa. Liefde naar een ieder die naar de expositie is geweest en die een Warung Tori avond heeft bezocht, we kijken met trots terug naar de 3 maanden in Verhalenhuis Belvédère. Verwacht in 2024 nog veel meer De Gesuikerde Onderneming.

The last Warung Tori was a magical night. We talked about going to the other side, the matte beater, saoto soup and hip hop with a soft G which was played by brothers Tyler & Sebastian back in 2008! Special thanks to guests Cheraine Baljé & Nosa. Love to everyone who went to the exhibition and attended a Warung Tori night, we look back with pride at the 3 months in Verhalenhuis Belvédère. Expect many more The Sugarcoated Venture in 2024!


Warung Tori #2 in Verhalenhuis Belvédère, Rotterdam

19.10.2023

Vorige week was de tweede Warung Tori in Verhalenhuis Belvédère! Een avond in teken van de expositie De Gesuikerde Onderneming met ditmaal beeldend kunstenaar Anouk Vasilda die bij ons aan tafel sloot!  We spraken over onwetendheid, de zoektocht naar de Javaanse-Surinaamse geschiedenis en de waarde van familie. Herkenbare elementen die allen terugkomen in haar film ‘Saminah’  

Last week was the second Warung Tori at Verhalenhuis Belvédère! An evening dedicated to the exhibition The Sugared Enterprise with this time visual artist Anouk Vasilda joining us at the table!  We talked about unawareness, the search for Javanese-Surinamese history and the value of family. Recognisable elements that all appear in her film 'Saminah'Last week was the second Warung Tori at Verhalenhuis Belvédère! An evening dedicated to the exhibition The Sugarcoated Venture with this time visual artist Anouk Vasilda joining us at the table!  We talked about unawareness, the search for Javanese-Surinamese history and the value of family. Recognisable elements that all appear in her film 'Saminah'


The Strange Familiar in Trigger #5 ENERGY | Futures edition


In de nieuwste editie van Trigger is het project The Strange Familiar opgenomen. Op 14 november was de launch in FOMU, Antwerpen waar Mariama Attah in gesprek ging met Tanja Engelberts, Sheng-Wen Lo & Sebastian Koudijzer. 

The latest issue of Trigger features the project The Strange Familiar. On Nov. 14 was the launch at FOMU, Antwerp where Mariama Attah moderated the conversation with Tanja Engelberts, Sheng-Wen Lo & Sebastian Koudijzer.

On an editorial level, it is the result of the synergies of four FUTURES partners during 2022-2023: FOMU – the museum of photography (Antwerp), FOTODOK (Utrecht), PhotoIreland (Dublin), and Robert Capa Contemporary Photography Center (Budapest).

More info: https://fomu.be/trigger/articles/trigger-5-as-the-futures-edition-of-2023Warung Tori #1 in Verhalenhuis Belvédère, Rotterdam

08.09.2023

Op drie avonden tijdens de expositieperiode presenteren de broers het project De Gesuikerde Onderneming onder het genot van een compleet diner uit de Volkskeuken van Verhalenhuis Belvédère! Kunstenaars schuiven aan hun tafel aan om te vertellen over hoe zij op hun eigen manier de herinneringen aan de migratie vanuit Suriname meenemen in hun makerschap. De eerste gasten waren Indy Quinty & Sammie Sedano! Familie, gemeenschap en identiteit waren de thema’s van de gesprekken.

On three evenings during the exhibition period, the brothers will present the project The Sugarcoated Venture while having a complete dinner from the Volkskeuken of Verhalenhuis Belvédère! Artists join their table to talk about how they, in their own way, bring memories of migration from Suriname into their artistry. The first guests were Indy Quinty & Sammie Sedano! Family, community and identity were the themes of the conversations.

More info: verhalenhuisrotterdam.nl/


De Gesuikerde Onderneming in Verhalenhuis Belvédère, Rotterdam


08.09.2023 - 08.12.2023

De broers Tyler en Sebastian Koudijzer presenteren De Gesuikerde Onderneming, een multimediaal project in de luisterlobby (3e etage) van Verhalenhuis Belvédère. Het is een samenkomst van fotografie, spoken-word, film & audio-fragmenten.

Brothers Tyler and Sebastian Koudijzer present The Sugarcoated Venture, a multimedia project in the listening lobby (3rd floor) of Verhalenhuis Belvédère. It consists out of photography, spoken-word, film & audio clips.

Curator: Joop Reijngoud, Linda Malherbe

More info: verhalenhuisrotterdam.nl/FUTURES Artist 2023, selected by FOTODOK


FUTURES is a Europe-based photography platform bringing together the global photography community to support and nurture the professional development of emerging artists across the world. 

More info: https://www.futures-photography.com/projects/the-strange-familiar


The Strange Familiar in Stedelijk Museum, Amsterdam


26.11.2022 - 10.04.2023

The group exhibition When Things Are Beings reveals the power of objects and sculptures in a range of visual languages. Bridging the material and immaterial realms, the projects forge connections between ideas and objects, spirituality and materiality, and link social issues to tangible phenomenon.

Curators: Amanda Pinatih & Britte Sloothaak 
Space-design: Sebastian Koudijzer 
LIBI Invites: in Theater Zuidplein


18.05.2022 - 22.05.2022

Op uitnodiging van choreograaf Ryan Djojokarso worden de projecten Aan de Overkant en Een dag uit 1000 dromen tentoongesteld in de foyer van Theater Zuidplein. Ter gelegenheid van de premiere LENTE/22/K. dat tijdens het O. Festival plaatsvindt.

Invited by choreographer Ryan Djojokarso, the projects On the Other Side and A day out of 1000 dreams will be exhibited in the foyer of Theater Zuidplein. On the occasion of the premiere LENTE/22/K. which takes place during the O. Festival.A day out of 1000 dreams in Concordia, Enschede


13.05.2022 - 15.07.2022

It has been 50 years since my Javanese family migrated from Suriname to the Netherlands. In the archives of my grandfather & grandmother, I found material from the first year in the Netherlands on damaged DVDs. The film 'A day out of 1000 dreams' is set in 1972/'73 and shows the migration and several 'first times' ; such as the first time to the zoo, to school, to the fair and the vacation to Paris. When I first saw the material, I was astonished at the joy and zest for life I saw my family experiencing. This is in fact in stark contrast to Dutch public archives, which are full of Javanese people but rarely depicted in their strength. With that, I want to emphasize the importance of proper representation and having role models.

The short film without audio (18 mins) can be seen 24/7 through the window of Concordia


The Strange Familiar at TR Citizens: Dewi in Theater Rotterdam


13.11.2021

During Dewi's Citizens evening, the program makers delve into her heritage. Her parents did not tell much about their arrival in the Netherlands. In a video in which they make saoto soup together, Dewi discusses this with her mother for the first time.

The Strange Familiar is programmed in the foyer.