i.s.m / i.c.w. Tyler Koudijzer (text)

De Gesuikerde Onderneming
The Sugarcoated Venture


Supported by Gemeente Rotterdam, Spraakuhloos

8.9 - 8.12.23 | Verhalenhuis Belvédère, Rotterdam
In 1972 verlieten onze opa & oma hun geboorteland Suriname. Ruim 50 jaar later nemen wij opa & oma mee terug naar de geboortegrond, opzoek naar de plekken van herinnering. 

In 1972, our Javanese grandparents left their birth country Suriname. More than 50 years later, we took our grandparents back to the soil of their birth in search of the places of memory.

Colakreek, de plek van de eerste date in de jaren ‘60
Cola Creek, the place of the first date in the 1960s

Waardoor wij konden neerstrijken,
en nu het helen kunnen omarmen


Allowing us to ground,
and now embrace the healingMariënburg, Commewijne - Waar mijn opa en oma ouders werden.
Where my grandparents became parents.

Ziet hij het licht punt van Commewijne,
ook in een ogenblik met de zon verdwijnen?
Of danst hij daar nog steeds met zijn vrouw op de vrijdag?
Wanneer zijn zolen de grond aanraken.Does he see the light point of Commewijne,
also disappear in a blink with the sun?
Or does he still dance there with his wife on Fridays?
When his soles touch the ground.De kerk waar mijn opa, zijn broers en zussen zijn omgedoopt tot het christendom en later mijn oma ook. The church where my grandfather and his siblings were baptized into Christianity and later my grandmother as well.

Alles wat u doet is helpen.
U leeft door ons heen.
U zal nooit meer sterven.


Everything you do is helping. 

You live through us.

You will never die.Het kindertehuis van de kerk.
The church's children's home.

Geraakt door met trots vermomd verdriet,
want u weg is de onze niet.


Struck by grief disguised with pride,

because your path is not ours.

Restanten van Suikeronderneming Mariënburg
Remains of Sugar Company Mariënburg

Verhalen keren met de regen terug naar de grond,
maar wij niet van suiker.
Waarom kozen de Javaanse grootouders van broers Tyler en Sebastian Koudijzer ervoor om naar Nederland te vertrekken? In 1972 verlieten opa & oma hun geboorteland Suriname. Zij groeiden op in het district Commewijne, waar opa Iksan werkzaam was als opzichter bij de Suikeronderneming Mariënburg. Op jonge leeftijd leerde hij oma Watinie kennen. ‘Mijn eerste meisje’ luidt een van de beschrijvingen onder een foto uit het archief van opa Iksan welke eind jaren 60 gefotografeerd is bij het recreatiepark de Colakreek.

Ruim 50 jaar later nemen de broers hun opa & oma mee naar Suriname om terug te gaan naar de plekken van herinnering. Zoals de plek waar oma is opgegroeid en dagelijks één uur moest lopen om naar school te gaan, de plek van het eerste afspraakje van hun opa & oma en waar zij jaren later zijn getrouwd. Ook bezochten zij de inmiddels verlaten suikerraffinaderij welke kort na de onafhankelijkheid van Suriname werd gesloten. De reis naar de geboortegrond van opa & oma bracht hun in een hereniging met de familie die is achtergebleven.

Why did the Javanese grandparents of brothers Tyler and Sebastian Koudijzer choose to leave for the Netherlands? 
In 1972, grandpa & grandma left their native Suriname. They grew up in the Commewijne district, where grandpa Iksan worked as an overseer at the Mariënburg Sugar Company. At a young age, he met Grandma Watinie. My first girl" is one of the descriptions under a photo from grandfather Iksan's archive, which was photographed in the late 1960s at the Colakreek recreation park.

Over 50 years later, the brothers take their grandfather & grandmother to Suriname to go back to the places of memory. Like the place where grandma grew up and had to walk one hour daily to go to school, the place of their grandpa & grandma's first date and where they got married years later. They also visited the now abandoned sugar refinery which closed shortly after Suriname's independence. The trip to Grandpa & Grandma's native soil brought them into a reunion with the family that was left behind.Exhibitions


Verhalenhuis Belvédère
Rotterdam, NL | 2023 
Events


Verhalenhuis Belvédère
Rotterdam, NL | 2023


Warung Tori
(8 SEP, 19 OKT & 1 DEC)